TKP HEADLINE

ผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนบ้านป่าแดง

 


การทอผ้ามัดหมี่บ้านป่าแดง จัดว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งามตระการตา มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน การทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมที่สำคัญของชาวบ้านป่าแดง โดยงานหัตถกรรมในอดีตเป็นการทอผ้าสำหรับใช้เองในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันการทอผ้าได้กลายเป็นหัตถกรรมเชิงพาณิชย์และแปรสภาพเป็นอาชีพหารายได้เสริมสำหรับเกษตรกรบ้านป่าแดงที่มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผ้าทอพื้นเมืองบ้านป่าแดง อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพิจิตร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand